Gdzie jesteś?

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: „Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Czytaj dalej

Trudne

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”.

Czytaj dalej

Jego wola

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Mówili więc Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?” Czytaj dalej

Którym typem jesteś?

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?” I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: „Czemu go nie pojmaliście?” Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek”. Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?” Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”. I rozeszli się – każdy do swego domu.
(J 7, 40-53)

Jezus nie powoduje podziałów. „Aby byli jedno” – modlił się przecież. Ale może dzielić ludzi to, co oni sami o Nim myślą. I chyba najgorsze są dwa przypadki.
Pierwszy dotyczy tych, którzy wiedzą o Jezusie bardzo mało, prawie nic. Nie przejmują się tym, ewentualnie zapełniają luki swoimi opiniami  i wyobrażeniami o Nim. Nie szukają Prawdy, czyli Jego samego.
Drugi to ci, którym się wydaje, że o Jezusie wiedzą wystarczająco dużo. Albo bywają przekonani, że wiedzą już wszystko. Popisują się swoją wiedzą zdobytą z całkiem wiarygodnych (albo kompletnie niewiarygodnych) źródeł. Jakby pozjadali wszystkie rozumy. Tyle tylko, że akurat tutaj sam rozum nie wystarczy.
Na szczęście Jezus nie mieści się w ramkach wystruganych przez ludzi. Nie mieści się nawet w obszernej wiedzy dzisiejszych teologów.
Za to umie się świetnie wpasować w jedno –  w Boży plan. Autorstwa swojego Ojca.
A my wszyscy – skłóceni, podzieleni,  zamknięci w swoich domach – ciągle  jesteśmy tego planu kluczowym elementem.
Małgorzata