Tryptyk

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Czytaj dalej

Głos Pasterza

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
(J 10,27-30)
Dzisiaj w Ewangelii – obraz pasterza i owcy, który nakreśla nam piękno relacji z Bogiem.
On chce być naszym pasterzem. Pasterz nie chce niczego złego dla mnie. Nie szuka swojej korzyści, ale poświęca się każdego dnia. Owce znają jego głos, bo wiedzą, że jest to zapowiedź dobra i szczęścia.
Tylko czy ja chcę być Jego owcą?
Po co mam się wsłuchiwać w czyjś głos?
Do czego to słuchanie mnie prowadzi?
Chcę, bo gdy idę za Nim i słyszę Jego głos, wiem, że prowadzi mnie po dobrej ścieżce.
A przecież tak często staję przed różnymi wyborami. Nieraz nie wiem, co mam zrobić. Wtedy staram się wsłuchać w Słowo; w Pismo Święte – prawdziwy głos Dobrego Pasterza. Bo skoro Pasterz chce mnie prowadzić po właściwej drodze, to właśnie Jego głos kieruje mnie ku szczęściu.
ks. Marek

Sedno

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. Czytaj dalej

Centrum

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”. Czytaj dalej