Tryptyk

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Czytaj dalej

Głos Pasterza

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
(J 10,27-30)
Dzisiaj w Ewangelii – obraz pasterza i owcy, który nakreśla nam piękno relacji z Bogiem.
On chce być naszym pasterzem. Pasterz nie chce niczego złego dla mnie. Nie szuka swojej korzyści, ale poświęca się każdego dnia. Owce znają jego głos, bo wiedzą, że jest to zapowiedź dobra i szczęścia.
Tylko czy ja chcę być Jego owcą?
Po co mam się wsłuchiwać w czyjś głos?
Do czego to słuchanie mnie prowadzi?
Chcę, bo gdy idę za Nim i słyszę Jego głos, wiem, że prowadzi mnie po dobrej ścieżce.
A przecież tak często staję przed różnymi wyborami. Nieraz nie wiem, co mam zrobić. Wtedy staram się wsłuchać w Słowo; w Pismo Święte – prawdziwy głos Dobrego Pasterza. Bo skoro Pasterz chce mnie prowadzić po właściwej drodze, to właśnie Jego głos kieruje mnie ku szczęściu.
ks. Marek