Uwielbiaj!

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje
pełne chwały i świętości,
uwielbione i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały,
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa,
uwielbiony i przesławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
który zasiadasz na Cherubach,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56)


A ten psalm to wcale nie psalm z Księgi Psalmów, tylko pieśń.
Pieśń trzech młodzieńców, którzy za wierność Bogu zostali wrzuceni do pieca. I w tym piecu, wśród płomieni, Bogu śpiewają chwałę. W piecu tak rozpalonym, że spalił ludzi stojących za blisko niego.

A oni wychwalają Boga, który nie pozwala im zginąć.
Skupiają się na Nim, na Jego chwale, Jego potędze, Jego miłości i miłosierdziu.
Nie na sobie.
Nie na śmierci.
Nie na strachu.
Nie na wołaniu o pomoc.

Na Nim.

Więc jeśli dziś otaczają cię płomienie trudności, zwątpienia, strachu, grzechu – dochowaj Mu wierności. Nie narzekaj.
Uwielbiaj Go!

Bo On może wszystko, co tylko zechce, niezależnie od tego, jak bardzo by ci się to wydawało niemożliwe.

Marta